Talevarsling

I en faresituasjon som for eksempel brann, jordskjelv eller terror hendelse er sikkerheten til publikum meget viktig. Det er derfor kritisk å få gitt riktig beskjed til riktig tid.

Med et talevarslingsanlegg fra Audiens kan vi skreddersy løsninger som ivaretar disse hendelsene.

Talevarsling er varsling av faresituasjoner til publikum med bruk av tale. Talevarsling bidrar til kortere reaksjonstid, tryggere rømning og tydeligere beskjed til publikum. Talevarsling brukes i hovedsak i forbindelse med brannalarm men blir stadig mere vanlig for å varsle andre situasjoner, Et av disse situasjonene kan være terror eller andre uønskede situasjoner. Det er mange forhold som regulerer om det skal være talevarsling i et bygg/område. Det er et krav i henhold til tek17 på 1000 mennesker i bygget men kan også risiko vurderes i hvert enkelt tilfelle. Stadig flere offentlige bygg får krav ut fra en sikkerhetsvurdering.

 

I tillegg til det lovpålagte kravet kan et talevarslingsanlegg også brukes til andre formål. Det er vanlig å bruke dette til informasjon til publikum som for eksempel annonsering, bakgrunnsmusikk eller Reklame/ferdiginnspilte meldinger.

Det er mange faktorer som kommer inn når et anlegg skal prosjekteres. Det er ofte krevende akustiske forhold eller rominndeling. Audiens Norge AS leverer, prosjekterer og beregner talevarslingssystemer til store og små prosjekter. Vår lange erfaring innen bransjen sikrer kunden et godt system. Alle systemer vi leverer er godkjent i henhold til en54-16 og prosjekteres etter Norsk Standard 3961 som teknisk forskrift henviser til.

 

 

Hvor finner du talevarsling systemer:

  • Kjøpesenter
  • Skole
  • Messehaller
  • Tog/t-bane stasjon
  • Konserthus
  • Kulturhus/Kino
  • Idrettshall
  • Hotell

Service og vedlikehold

Spør oss

Audiens tilbyr service og vedlikehold på talevarslingssystemer.

Årlig kontroll

Årlig kontroll utføres i henhold til ns3961 og gir en detaljert og oversiktlig status på anlegget. Kontrollen utføres årlig og er en del av det lovpålagte ettersynet.

Servicekontrakter

Vi tilbyr servicekontrakter på alle anlegg men det er kun de anleggene vi selv har levert vi kan gjøre endringer eller feilsøking på, feilsøk på høyttalerkurser kan gjøres uansett leverandør.

Ny installasjon

Vi kan levere nye sentralenheter til kunder som har utdatert og foreldet utstyr som ikke lenger er mulig å reparere.

Våre
systemer

Atëis

RCF

Hvorfor du bør tegne en servicekontrakt

N

1.

Et talevarslingsanlegg er en stor investering og ved å tegne en servicekontrakt med Audiens sørger man for at investeringen er vel ivaretatt.
N

2.

Ved å ha jevnlig service på anlegget sørger vi for at anlegget er mest mulig driftssikkert, har minst mulig nedetid og fungerer godt når behovet melder seg. Dette sørger også for at utstyret har en lengst mulig levetid.

N

3.

Krav til årlig kontroll på anlegget beskrevet i tek17 og ns3961.
N

4.

Ns3960 setter høye krav il kontroll og ettersyn.
Kunden skal ha månedlig ettersyn av brannalarmanlegget som innebærer blant annet funksjonstesting av et utvalg alarmorganer.
I dette tilfellet gjelder det høyttalerne på talevarslingsanlegget.

Teknisk forskrift 2017, forkortes tek17, regulerer byggeforskriftene i Norge, i denne er det kun henvist til Ns3961 som beskriver og regulerer talevarslingsanlegg.

Sitat tek17 § 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings og redningsveier.

Informasjon over høyttaler eller TV-skjerm kan gi opptil tre ganger bedre effekt enn alarmklokker. I store byggverk som for eksempel varehus, hoteller og trafikkterminaler hvor en må forutsette at de besøkende ikke har kjennskap til rømningsveiene, vil det derfor være behov for talevarsling, det vil si varsling av brann over høyttaleranlegg. For talevarsling vises til:
NS 3961:2016 Talevarslingsanlegg – Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold.

Ns3961 har et eget avsnitt som beskriver drift og vedlikehold. Utdrag fra denne regulerer den lovpålagte delen av kontroll.

Punkt 9.3.

Eier skal sørge for at talevarslingsanlegget blir testet etter fastsatte prosedyrer som ivaretar at alle funksjoner blir testet og kontrollert. Det skal gjennomføres kontroll av anlegget minst en gang årlig av godkjent personell eller firma i tillegg til tester utført som del av egenkontrollen. Talevarslingsanlegget skal testes av driftspersonell etter fastsatte intervaller i forbindelse med evakueringsøvelser og minst en gang årlig.

Talevarslingsanlegget må sees i samsvar med brannalarmanlegget på bygget da dette er alarmorganene i systemet. Ns3960 regulerer og beskriver brannalarm i Norge.

Adresse

Industrivegen 20A
2020 Skedsmokorset

Telefon

+ 47 64 83 05 55

Epost

service@audiens.no

En del av Audiens Group

www.audiens.no

Audiens Norge AS